Özdemir Akmut Hayat Sigortası (Teori ve Türkiye’deki Uygulama)

Akademik Kitaplar Kitap Herif


Özdemir Akmut Hayat Sigortası (Teori ve Türkiye’deki Uygulama)İktisat ilminin uygulamaya yönelik bir dalı olan sigortacılık
konulan ülkemizde yeterince incelenmemiştir. Oysa sigorta endüstrisi
bugün birçok ülkede ulusal ekonominin önemli bir bö-
lümünü oluşturmakta ve özellikle hayat sigortası, küçücük tasarruflarla
çok büyük yatırımların, finansmanına olanak sağlayan bir
ekonomik etkinlik dalı durumuna gelmiş bulunmaktadır. Türkiye’de
hayat sigortasının durumunu ve bir ekonomik faaliyet olarak
önemini araştıran çalışmalar ise yok denecek kadar azdır.
Bu nedenle hayat sigortası kuramını ortaya koyan ve Türkiye’deki
uygulamaları bu kuramın ışığı altında değerlendiren çalış-
mamızın uygulamada ve öğretimde bir boşluğu dolduracağım sanıyorum.
Çalışmamızın ilgililere yararlı olmasını dilerken, eleştirilerle
amaca daha çok yaklaşacağımıza olan inancımı belirtmek
isterim.
Çalışmalarım sırasında beni sürekli teşvik eden, yardım ve
desteklerini esirgemeyen Sayın Prof. Dr. Vahdet Aydın’a, değerli
meslekdaşlarım Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın’a, Prof. Dr. Lâtif Çakıcı
ve Prof. Dr. Güney Devrez’e teşekkür borçluyum. Metni özenle
daktilo eden Sayın Gülnur Şanal’a, çok kısa zamanda ve titiz
bir çalışmayla kitap olarak basılmasını sağlayan Sevinç Matbaası
sahibi Sayın Bahri Bakan’a ve çalışma arkadaşlarına, bana her
zaman yardımcı olan, bu çalışmalarım esnasında da ayrı bir ilgi
ve anlayış gösteren eşim Melahat’a teşekkür ederim.

Bir önceki yazımızda önerdiğimiz Final - Ygs-Lys Fizik Soru Bankası adlı kitabı da inceleyebilirsiniz.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir