Immanuel Kant Prolegomena

Akademik Kitaplar Kitap Herif 46 Okuma


Immanuel Kant ProlegomenaDizimizde yer alan Kant’m üçüncü kitabı olan Prolegomena’nın bu çevirisini, yayımlanışının tam iki yüzüncü yılında okurlarımıza sunuyoruz. Çoğul biçiminde bir sözcük olan ‘prolegomena’, ‘önsöz’ anlamına gelmektedir. Kant’ın bu kitabının adı olarak bu söz, nerdeyse özel isim haline gelmiştir; bu nedenle onu Türkçeleştirmeden bırakmayı yeğledik. Daha önce yayımladığımız iki Kant çevirisi, filozofun Etiğine iliş- kin iki ana kitabıdır. Prolegomena, Kant’ın Bilgi Felsefesine ilişkin iki ana kitabından biridir. Diğer iki kitaba göre Prolegomena V»n dili, daha çetrefil, hatta onlara göre biraz daha özensizdir, denebilir. Yapıtı, bu çetrefilliği koruyarak çevirdik. Ancak okunmayı biraz kolaylaştırmak için, yan tümceleri sık sık iki çizgi arasına aldık. Çeviri metninin sağındaki sayfa numaraları, Prolegomena’nı A basımının sayfalarını gösteriyor. Bu çevirinin yayımlana bilmesine katkısı olan bütün arkadaşlarıma ve METEKSAN Limited Şirketi Baskı Tesisleri’nde çalışanlara burada da teşekkürlerimi sunarım.

 

Bir önceki yazımızda önerdiğimiz Şinasi Tekin Eski Türklerde Yazı Kağıt Kitap ve Kağıt Damgaları adlı kitabı da inceleyebilirsiniz.

Sosyal Ağlarda Paylaş

{Kitap Herif}

Kitap okumayı seven bunu sizlere ücretsiz bir şekilde paylaşmaya görev edinmiş nadir insan.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

site güvenlik bypass shell