Avni Ali Candar Türklüğün Kökleri ve Yayılışı

Akademik Kitaplar Kitap Herif


Avni Ali Candar Türklüğün Kökleri ve YayılışıKaynağı ve ilk kullanıldığı tarih henüz meçhul olan Türk kelimesi umumi ve şamil bir ırk adıdır. Bu adın evvela hangi tarihte ve nasıl, nerede, kimler tarafından kullanıldığı hakkında bu güne kadar söylenen sözler  bir mana ve mefhum taşımıyor. Çin tarihlerindeki Tukiyu isminin , Çin dilinde R harfi olmadığı için Türk kelimesine tekabül ettiği kabul olunsa bil, Çinlilerin bu isme ne suretle muttali oldukları, kimden aldıkları meçhuldur. Bu kararsızlık aynile ve tamamıyla Turan ve Türkistan isimleri hakkında da cari ve mevcuttur.
Tukiyu ismini Orhon abidelerinde de görüyoruz, fakat bu abidelerin yazılmasında Çinlilerin yardım ettiğini ve hatta kısmen amil olduğunu da bildiğimiz için bufazla bir ehemmiyeti haiz değildir. Binnenaleyg bu bapta bir karar verebilmek için diğer Türk kabilelerinin adlarını intihap ederken ne gibi esaslarda hareket ettiklerinin adlarını intihap ederken ne gibi esaslarla hareket ettiklerini tetkik etmek lazımdır. Bu gün için bu tetkikin bize kuvvetli bir ip ucu vermesi muhakkak olmamakla beraber yapılması icap ettiğine kaniim. Türk adının menşei hakkında esaslı bir kaç nazariye var.

Bir önceki yazımızda önerdiğimiz Final - Ygs-Lys Fizik Soru Bankası adlı kitabı da inceleyebilirsiniz.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir